Derin Yoksulluk Ağı Dayanışma Konserleri – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Derin Yoksulluk Ağı Dayanışma Konserleri

Bu Yaz Tatilinde Derin Yoksulluğun Sebep Olduğu Çocuk Hakları İhlallerini Görünür Kılıyoruz!

Ekonomik kriz, iklim krizi, pandemi ve sosyal adaletsizliğin kol kola girerek derin yoksulluğu kuşaklar boyu miras kalan bir hak ihlaline dönüştürdüğü bir dönemde yaşıyoruz. Çocuklar, bu yoksulluğun mirasçısı. Türkiye’de çocuk yoksulluğu acil müdahale gerektiriyor! Sadece İstanbul’da, derin yoksulluk yaşayan hanelerin %13’ünde çalışan bir çocuk bulunuyor, %6’sında eve tek gelir getiren kişi evdeki çocuk. Derin Yoksulluk Ağının takip ettiği hanelerin %27’sinde evdeki çocukların okulu bırakma ve çalışmaya başlama riski bulunuyor.