Duyurular – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Kapanma sürecinde de herhangi bir ayrım gözetmeden derin yoksulluk koşulları altında yaşayan kişiler ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte hükümet, yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleşecek sosyal destek çalışmalarının kişilerin insan onuruna uygun şekilde, temel ihtiyaçlarına erişimlerinin kısıtlanmasının insan hakkı ihlali olduğu kabulüyle gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Çağrı metnini görüntüleyin

Kampanya: Nisanda Gündemimiz Eğitim ve Oyun Hakkı

“Nisanda gündemimiz; eğitim ve oyun hakkı!” kampanyası ile hedefimiz yoksulluk koşulları altında yaşayan 100 çocuğun eğitim ve oyun haklarına erişimlerini destekleyecek kırtasiye ve oyun materyalleri temin etmektir. Bu kampanyaya yapacağınız her destek yoksulluk koşulları altında yaşayan çocukların temel kırtasiye ve oyun materyallerine erişimini sağlayacaktır.Kampanya ile ilgili bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Müzik-Sen’in verilerine göre pandeminin başından beri en az 100 müzisyen intihar etti.

Derin Yoksulluk Ağı olarak İstanbul Müzik ve Sahne Sanatçıları Derneği ile birlikte pandemi nedeniyle bir seneden fazla süredir çalışamayan; keman, org, piyano, klavye, bağlama, gitar, bateri, davul, darbuka, zurna, ney, def çalan; solistten, ilüzyoniste, ışıkçıdan tiyatrocuya 100’den fazla sahne sanatçısı ile görüştük. Düzenli destek alamıyor, elektrik, su, doğalgaz faturası ve evsizlikle, yoksullukla mücadele ediyorlar. Bir... 

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz

Vazgeçmiyoruz çünkü;Yoksullukla mücadele eden kadınlar toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldıklarında, eşitsizlik katmanlanarak çok boyutlu bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmalarına sebep oluyor, kadınlar adalete ve korunmaya ulaşamıyor.İstanbul Sözleşmesi kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar başta olmak üzere, ayrım gözetmeksizin, herkesi cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddetten koruyor.

Kampanya: Gündemimiz Kadın Yoksulluğu

Bizler de Derin Yoksulluk Ağı olarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği koşulların yoksulluğun yükünü kadınların daha fazla taşımasına sebep olduğunu gözlemliyoruz. Bu sebeple gittikçe derinleşen yoksulluğun kadınlar için sürdürülemez koşullarına dikkat çekmek istiyoruz. “Gündemimiz Kadın Yoksulluğu” kampanyası ile derin yoksullukla mücadele eden ve temel gıda & hijyen ürünlerine erişemeyen kadınlara destek vermeyi hedefliyoruz. Kampanya ile ilgili... 

Derin Yoksulluk Ağı: Yoksullukla Mücadelede Başarılı Bir Dayanışma Modeli

Sivil Sayfalardan Derya Kap’a verdiğimiz ropörtajda yoksullukla mücadelede nasıl bir dayanışma modeli geliştirdiğimizi anlattık.

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere Çağrı: Derin Yoksulluk Yaşayan Bireyler için Acil Eylem Planı

Bu bilgi notu, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının Covid 19 döneminde daha fazla yoksullaşan, sürekli olarak gıdaya ve temel ihtiyaçlarına erişememe ve evsizlik riski ile karşı karşıya kalan, bu süreçten en ağır şekilde etkilenen aileler, bireyler (evsizler, yalnız ebeveynler, öğrenciler, engelliler, yaşlılar, çocuklar, mülteciler, işsizler, küçük esnaf, seyyar satıcılar, müzisyenler, kağıt toplayıcılar, çiçekçiler) ve sokak... 

Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması: Yerel Yönetimlere Kriz Dönemi Sosyal Destek Programları için Öneriler

Bu araştırma raporu pandemi sürecinde derin yoksulluk yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına ne kadar erişebildiklerine odaklanarak olası yeniden kapanma durumunda bu haneleri destekleyebilmek üzere yerel yönetimlere öneriler sunmak amacıyla Heinrich Böll Stiftung finansal desteği ile hazırlanmıştır. Tek göz odalı evde 7-8 kişi yaşayanların, geçimini günlük işlerle sağlayanların, evinde suyu akmayanların, sağlıklı ve dengeli... 

Derin Yoksulluk Ağı: Pandemide Derin Yoksullukla Mücadele

Pandemide Derin Yoksullukla Mücadele raporu Derin Yoksulluk Ağı’nın kuruluş süreciniden başlayarak pandemiden etkilenen, günlük işlerde güvencesiz bir şekilde yaşayan bireylerin temel gıda ve bakım ihtiyaçlarını arşılayabilmek üzere bir kriz müdahalesi olarak başlattığı dayanışma modelini anlatıyor.İndirin

Derin Yoksulluk Ağına dair içeriden bir video ile karşınızdayız!Derin Yoksulluk Ağı gönüllülerinin saha ziyaretleri esnasında hem aileler hem de destekçilerle yapılan ropörtajlar ile hem dayanışma ağını, hem de derin yoksulluğun neden insan hakkı ihlali olduğunu anlattık. Video için Tatlıhan Tuncel’e, Fatih Pınar’a ve +90 ekibine teşekkürler!