The Effects of Poverty on the Mental, Emotional, and Behavioral Health of Children – Deep Poverty Network
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı

The Effects of Poverty on the Mental, Emotional, and Behavioral Health of Children

H. Yoshikawa, J. Aber, W. Beardslee
2012, Amerika

Makalede, yoksulluk koşullarının, çocukların akıl, ruh ve davranış sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki literatür değerlendirilmektedir. Literatür; yoksulluğun, çocuk ve gençlerin akıl, ruh ve davranış sağlığı üzerinde bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Makalede, bu bilgi birikiminden yola çıkarak gençler ve çocukların duygusal ve zihinsel sağlamlıklarını desteklemek üzere geliştirilen önleme programları değerlendirilmektedir.