Açık Alan Derneği § Derin Yoksulluk Ağı İş Birliği İlkeleri Taahhütnamesi – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Açık Alan Derneği § Derin Yoksulluk Ağı İş Birliği İlkeleri Taahhütnamesi

Bu taahhütname, dernek faaliyetlerinin parçası olan, yoksulluk koşullarında yaşayan kişileri (faydalanıcıları) doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyen çalışmaların insan hakları standartlarına uygun yürütülmesini sağlamayı amaçlar.
AAD, işbirlikleri geliştirilirken faydalanıcıların insanlık onuruna saygı, haklarına ve yüksek yararına özen gösterilmesi yönünde ortak bir duyarlılık ve çalışma kültürü oluşturulmasını hedefler.