Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere Çağrı: Derin Yoksulluk Yaşayan Bireyler için Acil Eylem Planı

Bu bilgi notu, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının Covid 19 döneminde daha fazla yoksullaşan, sürekli olarak gıdaya ve temel ihtiyaçlarına erişememe ve evsizlik riski ile karşı karşıya kalan, bu süreçten en ağır şekilde etkilenen aileler, bireyler (evsizler, yalnız ebeveynler, öğrenciler, engelliler, yaşlılar, çocuklar, mülteciler, işsizler, küçük esnaf, seyyar satıcılar, müzisyenler, kağıt toplayıcılar, çiçekçiler) ve sokak hayvanlarına yönelik alınması gereken acil tedbirler için önerilerden oluşur.

Pandemi döneminde derin yoksulluk ve haklara erişim araştırması-Yerel Yönetimlere Kriz Dönemi Sosyal Destek Programları için Öneriler

Bu araştırma raporu pandemi sürecinde derin yoksulluk yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına ne kadar erişebildiklerine odaklanarak olası yeniden kapanma durumunda bu haneleri destekleyebilmek üzere yerel yönetimlere öneriler sunmak amacıyla Heinrich Böll Stiftung finansal desteği ile hazırlanmıştır. Tek göz odalı evde 7-8 kişi yaşayanların, geçimini günlük işlerle sağlayanların, evinde suyu akmayanların, sağlıklı ve dengeli beslenmek bir yana karnını doyuramayanların, televizyonu, tableti, interneti olmayanların; derin yoksulluk yaşayanların sürdürülemez koşullarını ortaya koymaktadır.

Derin Yoksulluk Ağı – Pandemide Derin Yoksullukla Mücadele

Pandemide Derin Yoksullukla Mücadele raporu Derin Yoksulluk Ağı’nın kuruluş süreciniden başlayarak pandemiden etkilenen, günlük işlerde güvencesiz bir şekilde yaşayan bireylerin temel gıda ve bakım ihtiyaçlarını arşılayabilmek üzere bir kriz müdahalesi olarak başlattığı dayanışma modelini anlatıyor.

30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi Çocuk Hakları Temelli Gözlem Raporu

Bu rapor çocuk hakları alanında çalışmalar yapan alfabetik sırayla; BUSOS, Çocuk Hakları Merkezi, Derin Yoksulluk Ağı ve Rengarenk Umutlar Derneği tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen İzmir-Seferihisar depreminin ardından, alanda yapılan gözlemlerden ve görüşmelerden elde edilmiş bilgilerden derlenmiştir.
Raporun amacı; depremden sonra kamu idaresinin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve gönüllü kişilerin gerçekleştirdiği çalışmalara ve duruma ilişkin çocuk hakları temelinde hızlı bir değerlendirme yapabilmek, böylece çocukların yaşamında olumlu değişimlere yol açacak politika ve uygulamalara katkı vermektir.
Raporda ek olarak “Covid-19 Salgını Dolaysıyla Deprem Sonrası Geçici Yerleşim Alanlarında Çocuklara Yönelik Alınması Gereken Önlemler” konulu bir belge de yer almaktadır. Bu önerilerin acil olarak yaşama geçirilmesini umud ediyoruz.
Sahada büyük bir emekle çaba harcayan tüm çalışanlara, gönüllülere,
profesyonellere sonsuz teşekkür, yaşamını kaybedenlere ise sonsuz saygıyla…
*Raporda yer alan bilgiler kamu idaresi ve yerel yöneticiler tarafından
güncellenmeye açıktır.