Belgeler – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir?

10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde, Etkiniz desteğiyle hazırladığımız “Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir?” çevirimiz yayında. Bu resmi olmayan çeviri Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Bu çevirinin içeriğinden yalnızca Derin Yoksulluk Ağı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Yeterli Konut Hakkının Hayata Geçirilmesiyle İlgili Rehber İlkeler 

Yeterli yaşam standardı hakkının bir bileşeni olarak yeterli konut ve bu bağlamda ayrımcılık gözetilmemesiyle ilgili Özel Raportör raporu  Etkiniz desteği ile çevirisi yaptığımız “Yeterli Konut Hakkının Hayata Geçirilmesiyle İlgili Rehber İlkeler”i yayınlıyoruz. Bu resmi olmayan çeviri Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Bu çevirinin içeriğinden yalnızca Derin Yoksulluk Ağı sorumludur ve... 

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika – Ayşe Buğra

Ayşe Buğra bu kitapta, Türkiye’deki sosyal politika tarihinin ve tartışmalarının eleştirel bir analizine yöneliyor. Yoksulluğa yaklaşım konusunda, 16. yüzyıldan itibaren kapitalizmin gelişmesine refakat etmiş olan iki yaklaşımın mücadelesi bağlamında yapıyor bunu. Değerler sisteminin merkezine çalışmayı koyan ilk yaklaşım, kamu kaynaklarının sosyal amaçlarla kullanımı konusunda kuşkucudur ve yoksulluğu, yoksulu suçlayarak açıklama imkânını tükettiğinde, hayırseverliği vurgular. Hak... 

Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı

Bu rapor 2003’ten bugüne uygulanan “Şartlı Eğitim Yardımı”nı incelemektedir. 2001 ekonomik krizinden sonra Dünya Bankası finansmanıyla başlayan programın eğitim boyutunda yoksul ailelere çocuklarını okula kaydetme ve okul devamlılığı şartlarına göre nakdi yardım yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı Milli Eğitim Bakanlığının paydaş olduğu eğitim ve sosyal politikaların kesiştiği bir... 

The Roads to Disaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relationships – Robert Castel

Castel’in makalesi, ortak noktaları sosyal bağdan belirli bir şekilde ayrılmış/koparılmış olmak olan çeşitli yoksulluk biçimleriyle ilgilenir. Yazar, uzun süreli işsizler, iş ve staj arayan gençler, RMI (garantili asgari gelir yardımı) almaya hak kazanan bekar yetişkinler, yalnız anneler, faturaları ve kirayı ödeyememekten sıkıntıya düşen genç çiftler örneklerine bakıyor. Sosyal bağdan koparılma, klasik anlamıyla yoksulluktan farklı bir... 

Çocuğun Yoksulluktan Korunması: Hakların Avrupa Konseyi’ndeki Rolü

Protecting the Child from Poverty: The Role of Rights in the Council of EuropeAvrupa’da çocuk yoksulluğu seviyeleri ve bu seviyelerin çocukların yaşanmış deneyimleri, daha geniş ölçekte toplumsal refah ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri giderek daha endişe verici bir hal almaktadır. Bu tespitlere bir yanıt olarak ele alınan bu rapor, çocuk haklarının Avrupa Konseyi’nin (AK) çocuk... 

Yoksulluğu Azaltma Stratejilerinde İnsan Hakları Temelli Yaklaşıma Yönelik İlke ve Klavuzlar

 Bu yayının amacı,  yönelik Birleşmiş Milletler çapında insan haklarının yoksullukla mücadeleye yönelik kalkınma çabalarına dâhil edilmesi için yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır. Yayın, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) yöneltilmiş olan “insan haklarının ulusal yoksulluğu azaltma stratejilerine dâhil edilmesi için kapsamlı kılavuzların geliştirilmesi” talebinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.... 

Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi’nin Turkiye ile ilgili 2019 kararı, yoksulluk hakkında maddeler

Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi’nin Turkiye ile ilgili 2019 kararı, yoksulluk hakkında maddelerinin resmi olmayan çevrisi Derin Yoksulluk Ağı tarafından Etkiniz desteği ile Türkçe’ye çevrildi. Kararın İngilizce metni için tıklayınız.

Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları: Yol Gösterici İlkeler

Guiding Principles on Extreme Poverty and Human RightsOHCHREylül 2012 yılında İnsan Hakları Konseyi tarafından oy birliği ile kabul edilen “Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları: Yol Gösterici İlkeler” özellikle derin yoksulluk içinde yaşayan insanların insan haklarına odaklanan ilk küresel politika kılavuzudur.Bu kılavuz, derin yoksulluk deneyimleyen kişilerin insan haklarına erişmekte karşılaştığı önemli sosyal, kültürel, ekonomik ve yapısal... 

Poverty, equity, human rights and health

Paula Braveman & Sofia Gruskin, 2003Makale yoksulluk, eşitlik ve insan hakları kavramlarının hem birbirleri ile hem de sağlık ile ilişkisini incelemekte ve geçmişte bu kavramların nasıl değerlendirildiğini göstermektedir. Makaleye göre hem eşitlik hem de insan hakları ilkeleri, ötekileştirme veya ayrımcılığa maruz kalmış grupların sağlık hizmetlerine erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini dikte etmektedir. Bu kavramsal tartışmanın...