Kültürel ve Sosyal Hizmet Modeli Oluşturulması İçin Yoksulluk Araştırması

Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG) tarafından Ankara/Çankaya’nın farklı mahallelerinden 152 kişi ile görüşme yaparak, kişinin kendisine dair yoksulluk algısının ve yerel yönetimlerden hizmet olarak beklentilerinin neler olduğunun araştırıldığı bu çalışma, kamu yararına yürütülmüştür. Araştırma planlanırken, hem yerel yönetimler hem de kentli açısından ihtiyaca, beklentiye ve hizmet olanaklarına uygun bir ortak paydanın olabilirliği kurgulanmak istenmiştir.

İndirmek için tıklayınız.

İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk Kavramının Ele Alınışı

Semih Nargül tarafından Academia.edu’ya yüklenen makalede tarih boyunca yoksulluğun nasıl algılandığı ve tanımlandığını, nasıl çözüm önerileri üretildiğini ve etkilerini inceleyen bu makalede, yoksulluğun neden insan hakları ihlali olarak algılanması gerektiği de incelemeye alınmış.

İndirmek için tıklayınız.