Belgeler – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Şili Depreminden Çıkarılan Dersler: İnsan Hakları Çerçevesi Afet Müdahalesini Nasıl Kolaylaştırır?

ETKİNİZ desteğiyle hazırladığımız Afetler ve İnsan Hakları Temalı Kaynakları yayınlamaya devam ediyoruz.  Şili’de 2010 yılında meydana gelen 8.8 deprem, hak temelli bir halk sağlığı sisteminin kırılgan nüfusları korumak için afet müdahalesine nasıl rehberlik edebileceği konusunda önemli dersler içermektedir. Bu resmi olmayan çeviri Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Bu çevirinin içeriğinden ... 

AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINDA YAŞLI BİREYLERİ KAPSAYICI ARAÇ SETİ

ETKİNİZ desteğiyle hazırladığımız Afetler ve İnsan Hakları Temalı Kaynakları yayınlamaya devam ediyoruz.  AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINDA YAŞLI BİREYLERİ KAPSAYICI ARAÇ SETİ Afet Riski ve Yaş Endeksi, nüfusta hızlı bir yaşlanma süreci ile paralel olarak afetlerin sıklığının ve yoğunluğunun artacağını öngörmektedir. 2050 yılına kadar dünya genelinde iki milyardan fazla yaşlı insan olacaktır.  -Bu araç kiti, afet riskinin... 

FIRE – Afet Riskinin Azaltılması ve İklim Değişikliğine Uyumda İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütünleştirilmesi için Bir Çerçeve

ETKİNİZ desteğiyle hazırladığımız Afetler ve İnsan Hakları Temalı Kaynakları yayınlamaya devam ediyoruz.  Bu makale, afet riskinin azaltılması (DRR) ve iklim değişikliğine uyum (CCA) için insan hakları temelli (HRBA) ve toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımları arasında sinerji oluşturan disiplinler arası bir çerçeve olan Hakları ve Eşitliği Bütünleştirme Çerçevesini (FIRE) tanıtmaktadır.  FIRE’nin Asya’da beş yıllık bir bölgesel öğrenme... 

İnsan Hakları ve Afet Riskinin Azaltılması 

(Tartışmaya Hukuki Perspektif Getirmek) ETKİNİZ desteğiyle hazırladığımız Afetler ve İnsan Hakları Temalı Kaynakları yayınlamaya devam ediyoruz.  İnsan Hakları ve Afet Riskinin Azaltılması  (Tartışmaya Hukuki Perspektif Getirmek) Bu makale, insan hakları ve afet riskinin azaltılması arasındaki bağlantıyı incelemektedir.  Doğal afetler bağlamında insan hakları temelli yaklaşım kavramını yeniden ele alarak, bu kavramın afet riskinin azaltılmasında yer alanların... 

Afet Müdahalesinde İnsan Haklarının Korunması: Devlet ve Devlet Dışı Aktörler İçin Kılavuz İlkeler

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım gününde, ETKİNİZ desteğiyle hazırladığımız Afetler ve İnsan Hakları Temalı Kaynakların ilk çevirisi yayında!  6 Şubat depremi sonrasında eksikliğini gördüğümüz afet ve kriz dönemlerinde yapılması gerekenlere dair kaynakların Türkçe olarak erişilebilir olmamasından dolayı bu çalışmayı açık kaynak olarak kütüphanemize ekledik.  Afet ve kriz dönemlerinde artan yoksulluğun insan hakları bağlamında ele alınmasını... 

BM Kadın ve Kız Çocuklarına karşı Ayrımcılık Çalışma Grubu “Yoksulluğun Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikleri” raporunu yayınladı.

Kadınlar ve kız çocukları, sistemik eksikliklerden kaynaklanan insan hakları ihlalleri nedeniyle yoksulluk ve eşitsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel sistemlerdeki toplumsal cinsiyete dayalı sosyoekonomik eşitsizlik, temel nedenleri arasında yer almaktadır. “Bu çeviri “Yoksulluğun Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikleri” raporunu duyurmak amacı ile yapılmıştır. İçeriğinden yalnızca Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı sorumludur.”

Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir?

10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde, Etkiniz desteğiyle hazırladığımız “Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir?” çevirimiz yayında. Bu resmi olmayan çeviri Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Bu çevirinin içeriğinden yalnızca Derin Yoksulluk Ağı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Yeterli Konut Hakkının Hayata Geçirilmesiyle İlgili Rehber İlkeler 

Yeterli yaşam standardı hakkının bir bileşeni olarak yeterli konut ve bu bağlamda ayrımcılık gözetilmemesiyle ilgili Özel Raportör raporu  Etkiniz desteği ile çevirisi yaptığımız “Yeterli Konut Hakkının Hayata Geçirilmesiyle İlgili Rehber İlkeler”i yayınlıyoruz. Bu resmi olmayan çeviri Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Bu çevirinin içeriğinden yalnızca Derin Yoksulluk Ağı sorumludur ve... 

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika – Ayşe Buğra

Ayşe Buğra bu kitapta, Türkiye’deki sosyal politika tarihinin ve tartışmalarının eleştirel bir analizine yöneliyor. Yoksulluğa yaklaşım konusunda, 16. yüzyıldan itibaren kapitalizmin gelişmesine refakat etmiş olan iki yaklaşımın mücadelesi bağlamında yapıyor bunu. Değerler sisteminin merkezine çalışmayı koyan ilk yaklaşım, kamu kaynaklarının sosyal amaçlarla kullanımı konusunda kuşkucudur ve yoksulluğu, yoksulu suçlayarak açıklama imkânını tükettiğinde, hayırseverliği vurgular. Hak... 

Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı

Bu rapor 2003’ten bugüne uygulanan “Şartlı Eğitim Yardımı”nı incelemektedir. 2001 ekonomik krizinden sonra Dünya Bankası finansmanıyla başlayan programın eğitim boyutunda yoksul ailelere çocuklarını okula kaydetme ve okul devamlılığı şartlarına göre nakdi yardım yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı Milli Eğitim Bakanlığının paydaş olduğu eğitim ve sosyal politikaların kesiştiği bir...