Ayni Destek Kılavuzu – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Ayni Destek Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı; DYA’nın benimsemiş olduğu Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik İlkesi doğrultusunda faaliyetlerimizde ve bütçe kullanımında etik değerler gözetilerek sürdürülen ayni destek sürecini bağış yapan kişi ve kurumlara aktarmaktır. Kılavuzun ayni destek süreçleri yürütmek isteyen yerel yönetimlere ve diğer sivil toplum örgütlerine ilkesel ve yöntemsel olarak referans olması da hedeflenmektedir.