Biz Kimiz

-> Video: Derin Yoksulluk Ağı: Yoksullukla Mücadelede Başarılı Bir Dayanışma Modeli

Derin Yoksulluk Ağı kent yoksulluğu alanında onlarca yoksul mahallede hak temelli çalışmalar yapan bir dayanışma ağıdır. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınların hak ve ihtiyaçları üzerine çalışan ve bu gruplarla eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Çimenev gönüllüleri tarafından, Aralık 2019’da kurulmuştur.

Çimenev’de aileler, okul ve yerel yönetimler ile birlikte ortak çalışma yürüterek, bütüncül bir yaklaşımla çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamayı ve fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyoruz. 4 yıldır yaklaşık 115 çocuk (okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi) ve 50 anneye ücretsiz eğitim veriyoruz.

Ancak bizler biliyoruz ki, derin yoksulluğun ortadan kaldırılması ancak bütüncül ve önleyici politikalarla mümkündür. Yoksulluğu sadece gelir düzeyine ve göstergelere indirgeyemeyiz. Bu aynı zamanda bir sosyal dışlanma ve eşitsizlik durumudur. Derin Yoksulluk yaşayanların öncelikle gıda, barınma, sağlık, eğitim, giysi, psikososyal destek gibi temel haklarına erişmeye ihtiyaçları vardır. Amacımız bu temel haklara erişimi destekleyecek projeler üretmek, derin yoksulluk için kalıcı çözüm yaratacak öneriler geliştirmek, raporlamak ve bu önerilerin hayata geçmesini takip etmektir.