Biz Kimiz – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Biz Kimiz

Açık Alan Derneği gönüllü ve üyeleri tarafından 2019 yılında kurulmuş, gönüllüler, destekçiler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve derin yoksulluk yaşayan kişilerin katılımı ile büyüyen bir dayanışma ve araştırma ağıyız. 
Derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak için çalışmalar yürütürken, acil durum müdahalesi olarak #EvdenDeğiştir modeli ile yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaç desteği sağlıyoruz

KURUMSAL TARIHÇE
Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi (2016)
Uzun yıllar boyunca kent yoksulluğu ve insan hakları alanında gazetecilik ve aktivizm yapan Hacer Foggo ve çocuk hakları alanında çalışan gönüllüler Harbiye/Elmadağ’da Çimenev Bilim ve Sanat Merkezini kurmuştur. Gönüllüler, üniversiteler ve STÖ’lerin işbirliği ile onlarca çocuk, genç ve kadın Çimenev bünyesinde sanat, drama, yoga, müzik, alan dersleri, okuma yazma, insan hakları, çocuk hakları ve kodlama atölyelerine katılmıştır. Merkez 2020 Kasım ayından itibaren Şişli Belediyesi İnönü Mahalle Evi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Açık Alan Derneği (2018)
Açık Alan Derneği, Çimenev koordinatörleri, atölye yürütücüleri ve gönüllüleri tarafından 2018 yılında, İstanbul’da sosyal, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden başta gençler olmak üzere kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim, sivil toplum bilinci, sosyal girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler yürütmek ve ayrıca üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve sürdürülebilir çözümleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını sağlayacak ve işbirliğini geliştirecek bir sosyal inovasyon ekosistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Derin Yoksulluk Ağı (2019)

Çimenev atölyeleri ve sahadan gelen deneyim ve gözlemler neticesinde bir grup araştırmacı, sosyolog, psikolog ve gazeteci derinleşen yoksulluğu araştırmak ve boyutlarını ortaya koymak, insan hakları izlemesi yapmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmaya açmak üzere Derin Yoksulluk Ağını (DYA) kurmuştur.
Mart 2020’de pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemler dolayısıyla, günlük işlerde güvencesiz bir şekilde çalışan, işten çıkarılan, ücretsiz izne ayrılan ve yoksulluk koşullarında yaşayan bireylerin acil ihtiyaçlarına destek olabilmek için Evden Değiştir Dayanışma Kampanyasını başlatmış, destekçilerin online market aracılığı ile evlere doğrudan gıda, temel bakım, bebek bezi ve maması ulaştırabildiği bi sistem geliştirmiştir. DYA bu sistem ile 18 Mart 2020’den itibaren İstanbulun 32 ilçesinde 160’ın üzerinde mahallede yaşayan üç binin üzerinde haneye destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.
Derin yoksulluk yaşayan bireylerle ve sahada her daim aktif iletişimde olan DYA, dayanışma kampanyası ile birlikte insan hakları izlemesi yapmakta, yoksulluğun çok boyutlu halini tartışmaya açmakta ve görünür kılmakta, kamu kurumları ve yerel yönetimler nezdinde savunu faaliyetleri yapmayı hedeflemektedir.