Çocuğun Yoksulluktan Korunması: Hakların Avrupa Konseyi’ndeki Rolü – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Çocuğun Yoksulluktan Korunması: Hakların Avrupa Konseyi’ndeki Rolü

Protecting the Child from Poverty: The Role of Rights in the Council of Europe
Avrupa'da çocuk yoksulluğu seviyeleri ve bu seviyelerin çocukların yaşanmış deneyimleri, daha geniş ölçekte toplumsal refah ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri giderek daha endişe verici bir hal almaktadır. Bu tespitlere bir yanıt olarak ele alınan bu rapor, çocuk haklarının Avrupa Konseyi’nin (AK) çocuk yoksulluğuyla mücadele çalışmalarındaki rolünü konu edinmektedir. 1961 Avrupa Sosyal Şartı ile 1996 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na odaklanan raporda, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin (ASHK) yorumlarına uygun olarak bu belgelerin çocuk yoksulluğuyla mücadele için alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve eleştirel bir bakışla ele alınması için sunduğu çerçeveyi ana hatlarıyla sunmaktadır.

Makalenin resmi olmayan Türkçe çevirisi Derin Yoksulluk ağı tarafından, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Resmi olmayan bu çeviri, Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.