Poverty, equity, human rights and health – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Poverty, equity, human rights and health

Paula Braveman & Sofia Gruskin, 2003
Makale yoksulluk, eşitlik ve insan hakları kavramlarının hem birbirleri ile hem de sağlık ile ilişkisini incelemekte ve geçmişte bu kavramların nasıl değerlendirildiğini göstermektedir. Makaleye göre hem eşitlik hem de insan hakları ilkeleri, ötekileştirme veya ayrımcılığa maruz kalmış grupların sağlık hizmetlerine erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini dikte etmektedir. Bu kavramsal tartışmanın ve çıkarımların ardından sağlık sektörünün ne yapabileceğini beş madde ile açıklamaktadır.