Yoksulluk ve Sosyal Haklar – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Yoksulluk ve Sosyal Haklar

Ayşe Buğra, Aralık 2005
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu
Üç bölümden oluşan bu rapor yoksulluk sorununu sosyal haklar ekseninde tartışmayı amaçlamaktadır. Birinci bölümde yoksulluk ve sosyal haklar tartışmalarına hakim olan diller ve farklarından, ikinci bölümde yoksulluk sorununa yaklaşımda eşitlik kavramının nasıl kullanılabileceğinden, üçüncü bölümde ise yoksullukla mücadelede sosyal içerme ve Sosyal Avrupa anlayışı tartışılmaktadır.