Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies – Deep Poverty Network
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı

Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies

Yoksulluğu Azaltma Stratejilerine Hak Temelli bir Yaklaşım için İlke ve Yönergeler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 2002 yılında hazırlanan bu rehber üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politika önerilerinde neden insan hakları temelli bir yaklaşımın benimsenmesini gerektiğini açıklıyor. İkinci bölümde hak temelli bir yaklaşımla oluşturulan politika önerilerinin hazırlanma, uygulanma ve izleme süreci için temel oluşturacak bir rehber sunuyor. Üçüncü bölümde ise çalışma, beslenme, barınma, sağlık, eğitim, kişisel güvenlik, adalete eşit erişim, ifade özgürlüğü ve bağımsızlık haklarını tek tek incelemeye alarak politika önerilerine nasıl entegre edilebileceğini hem uluslararası sözleşmelere dayanarak hem de hedef ve belirteçler üzerinden açıklıyor.

İndirmek için tıklayınız.