Yoksulluğu Azaltma Stratejilerinde İnsan Hakları Temelli Yaklaşıma Yönelik İlke ve Klavuzlar – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Yoksulluğu Azaltma Stratejilerinde İnsan Hakları Temelli Yaklaşıma Yönelik İlke ve Klavuzlar

 Bu yayının amacı,  yönelik Birleşmiş Milletler çapında insan haklarının yoksullukla mücadeleye yönelik kalkınma çabalarına dâhil edilmesi için yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır. Yayın, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne (OHCHR) yöneltilmiş olan "insan haklarının ulusal yoksulluğu azaltma stratejilerine dâhil edilmesi için kapsamlı kılavuzların geliştirilmesi" talebinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Amacı, yoksulluğu azaltma stratejilerinin (YAS) tasarlanması ve uygulanmasında yer alan politika yapıcılara ve uygulayıcılara yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak insan hakları temelli yaklaşımın benimsenmesine yönelik Kılavuz sunmaktır.

Makalenin resmi olmayan Türkçe çevirisi Derin Yoksulluk ağı tarafından, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Resmi olmayan bu çeviri, Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.