AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINDA YAŞLI BİREYLERİ KAPSAYICI ARAÇ SETİ – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINDA YAŞLI BİREYLERİ KAPSAYICI ARAÇ SETİ

ETKİNİZ desteğiyle hazırladığımız Afetler ve İnsan Hakları Temalı Kaynakları yayınlamaya devam ediyoruz. 

AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINDA YAŞLI BİREYLERİ KAPSAYICI ARAÇ SETİ

Afet Riski ve Yaş Endeksi, nüfusta hızlı bir yaşlanma süreci ile paralel olarak afetlerin

sıklığının ve yoğunluğunun artacağını öngörmektedir. 2050 yılına kadar dünya genelinde iki

milyardan fazla yaşlı insan olacaktır. 

-Bu araç kiti, afet riskinin azaltılmasına yönelik programlamaya yaşlıların dahil edilmesi

sürecinin ana hatlarını çizmektedir. 

- Araç kiti, afet riskinin azaltılmasına rehberlik eden kavramlara, politikalara ve çerçevelere

özellikle yaş ve engellilikle ilgili olanlara odaklanan bir giriş sunmaktadır. Bunu, risk

değerlendirmesi, planlama, hazırlık, direnç oluşturma ve savunuculukta yaşlıların dahil

edilmesini destekleyecek tespitler ve araçlar takip etmektedir.

Bu resmi olmayan çeviri Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile yapılmıştır. Bu çevirinin içeriğinden  yalnızca Derin Yoksulluk Ağı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.