Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı

Bu rapor 2003’ten bugüne uygulanan “Şartlı Eğitim Yardımı”nı incelemektedir. 2001 ekonomik krizinden sonra Dünya Bankası finansmanıyla başlayan programın eğitim boyutunda yoksul ailelere çocuklarını okula kaydetme ve okul devamlılığı şartlarına göre nakdi yardım yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı Milli Eğitim Bakanlığının paydaş olduğu eğitim ve sosyal politikaların kesiştiği bir uygulamadır. Sosyoekonomik özellikleri bakımından kırılgan olan kesimin eğitime erişimini amaçlayan ve eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen programda niceliksel olarak ciddi başarı elde edilmiştir. Raporda ayrıca ABD, Brezilya ve Endonezya gibi farklı ülkelerdeki benzer uygulamalar ele alınmaktadır ve bu alanla ilgili politika önerilerine de yer verilmektedir.