EKONOMİK KRİZ DÖNEMİ VE 6 ŞUBAT DEPREM SONRASINDA: AFET VE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLER   – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

EKONOMİK KRİZ DÖNEMİ VE 6 ŞUBAT DEPREM SONRASINDA: AFET VE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLER  

 Nisan - Kasım 2023

Ekonomik kriz ve pandeminin etkisiyle halihazırda gündemde olan yoksullaşma, 6 Şubat depremi ile birlikte ülke çapında derinleşerek yayıldı. Deprem sonrasında barınma krizinin ve afet yönetimindeki eksikliklerin daha da belirgin hale gelmesiyle beraber özellikle seçim sürecinde politika yapıcıların gündemine giren derinleşen yoksullukla mücadelede hak temelli ve çok boyutlu bir yaklaşımın göz ardı edilmesi tehlikesinden endişe duyan Derin Yoksulluk Ağı, öz deneyimine dayanarak savunuculuk ve lobi çalışmaları yapmaya afet ve yoksulluk ilişkisi özelinde de devam etmektedir. 

Elinizdeki çalışma, bu bağlamda ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirilen “Ekonomik Kriz Dönemi ve 6 Şubat Depremi Sonrasında Afet ve Yoksullukla Mücadele Politikaları için Öneriler” kapsamında yapılan bir meclis izleme çalışması doğrultusunda verilen önerileri içermektedir. 

“Bu yayın, Açık Alan Derneği’nin girişimi olan Derin Yoksulluk Ağı tarafından Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı sorumludur.”