Okullarda Ücretsiz Beslenme Pilot Çalışma – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Okullarda Ücretsiz Beslenme Pilot Çalışma

Mayıs 2024

Derin Yoksulluk Ağı olarak, gerek Uluslararası Okul Yemekleri Koalisyonu, gerekse Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu bünyesinde Türkiye’de okullarda ücretsiz ve sağlıklı beslenme savunusunu yürütmekteyiz. 

Bu savununun bir parçası olarak ücretsiz okul beslenmelerinin öğrenciler, veliler, eğitimciler ve yerel üreticiler üzerindeki -Dünya çapında malum olan- olumlu etkilerinin Türkiye özelinde de gösterilmesi amacıyla, İstanbul' un Şişli ilçesinde dezavantajlı öğrencilerin yoğun olarak devam ettiği bir ilkokulda bir pilot çalışma gerçekleştirdik. 

Finansmanını Kırmızı Uçurtma Destek Çemberi’nden ve İstanbul Valiliği’nden aldığımız Yardım Toplama izni çerçevesinde destekçilerimizden gelen bağışlarla sağladığımız 3750 öğünden oluşan bu beslenme desteği kapsamında iki hafta boyunca söz konusu okuldaki tüm öğrenciler günde bir öğün beslenme aldı. 

Bu iki haftalık süreç esnasında da okulu ziyaret ederek bazı veliler ve öğretmenler ile beslenme yardımının ilk etkileri üzerine görüştük. Bilgi notumuz bu görüşmelerden elde edilen nitel verilere dayanmaktadır.

Bu veriler, neredeyse tüm Dünya’nın bir temel insani hak olarak gördüğü okullarda ücretsiz beslenmenin çeşitli pilot çalışmalarla uygulamaya konmasının vaktinin artık geldiğine bizi bir kez daha inandırdı.

Derin Yoksulluk Ağı olarak, 2024-2025 Eğitim Yılı boyunca sürecek ve okula devamlılık, derslerde başarı, öğretmen öğrenci veli ilişkileri gibi bir çok konuda nitel ve nicel verilerin sunulduğu daha kapsamlı bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. 

Yerel seçimler öncesinde okullarda ücretsiz beslenme vaadinde bulunan ve seçilen İstanbul’daki ilçe belediye başkanları başta olmak üzere, her kurumu ve kişiyi bu kapsamlı çalışmayı birlikte gerçekleştirmeye, dayanışmanın gücüyle çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkını görünür kılmaya davet ediyoruz.

Okullarda bir öğün ücretsiz beslenme haktır!