17 EKİM DÜNYA YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜ YOKSULLUK, KESİŞİMSELLİK VE DAYANIŞMA ÇALIŞTAY ÖZET RAPORU  – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

17 EKİM DÜNYA YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜ YOKSULLUK, KESİŞİMSELLİK VE DAYANIŞMA ÇALIŞTAY ÖZET RAPORU 

17 Ekim 2023

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin ilk sırasında yer alan 2030’da “her türlü yoksulluğa her yerde son vermek” hedefinden1 oldukça uzaktayız. Pandemi, iklim krizi, 6 Şubat 2023 depremi, gıda enflasyonu ve savaş gibi krizlerle sarsılmaya devam ediyoruz.

Açık Alan Derneği Derin Yoksulluk Ağı olarak yoksulluğun olağanüstü bir görünüm kazanacağı alanda çalışan hak savunucularını birleştirici olacağı öngörüsüyle kesişimsellik kavramını, mevcut tablo içinde benzer dertlere sahip her özneyi ortak bir platformda birleştirecek bir kavram olarak değerlendiriyoruz. Oxfam Cinsiyet Politikaları Danışmanı Fenella Porter’ın da belirttiği üzere, “artan servet eşitsizlikleri bağlamında eşitsizliği anlamak istiyorsak, kesişimsel bir mercek kullanmak, insanların kimliklerinin farklı -kesişen- yönlerine göre eşitsizliği nasıl deneyimlediklerini açıklamaya yardımcı olur. Örneğin hiç kimse sadece yoksul, sadece işçi sınıfından, sadece kadın ya da sadece engelli değildir. Bazı eşitsizlik biçimlerinin diğerlerine ‘üstün’ geldiği bir eşitsizlik hiyerarşisi de yoktur. Her kişi eşitsizliklerin farklı bir bileşimini deneyimler ve bunlar her kişinin karşılaştığı farklı durumlarda vereceği tepkileri şekillendirir.”2

Bu doğrultuda toplumdaki önyargıların ortadan kalkmasına yönelik erişilebilir, kolay anlaşılır, yaygınlaşabilir, hak temelli tasarlanmış içeriğin artırılmasını; teorinin ve verinin buluştuğu kanalların güçlenmesine; yoksulluk çalışmaları literatürüne uluslararası düzeyde katkıda bulunulmasına ve yoksulluğun dokunduğu tüm mağduriyet temalarına odaklanan özneler arasındaki bağların inşa edilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Elinizde bulunan özet raporda, Açık Alan Derneği Derin Yoksulluk Ağı olarak 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele gününde3 bu doğrultuda attığımız ilk adım olması niyetiyle İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsünde düzenlediğimiz “Yoksulluk, Kesişimsellik ve Dayanışma” başlıklı çalıştaydaki konuşmaların özetlerini paylaşıyoruz. Çalıştaya alanında uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumları temsilcileri katılmış, önümüzdeki dönemde yoksullukla mücadelede hepimize yol gösterecek çok değerli fikir ve öneriler paylaşılmıştır.

Somut çıktılar üretebilecek bir ağın oluşması yolunda atacağımız adımlarda, derinleşmekte olan, yoksullukla derdi olan her kişi ve kurumu aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Dayanışma Yaşatır!

Açık Alan Derneği Derin Yoksulluk Ağı