Yerel Yönetimlerle Yoksulluğu Konuşuyoruz: Çıktılar & Öneriler – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Yerel Yönetimlerle Yoksulluğu Konuşuyoruz: Çıktılar & Öneriler

“Yerel Yönetimlerle Yoksulluk Konuşuyoruz” isimli buluşma serisi, 2020-2021 dönemi katılımcısı olduğumuz National Democratic Institute (NDI) Katılıyoruz Programı desteği ile yerel yönetimlerle sivil toplum aktörlerinin işbirliklerini pekiştirmek amacıyla Derin Yoksulluk Ağı tarafından düzenlenmiştir. Katılımcı yerel yönetim temsilcileri Temmuz ve Ağustos aylarında toplamda dört buluşmaya katılarak diğer yerel yönetim temsilcileri ile birlikte yoksullukla mücadele stratejileri üzerine düşünme alanına dahil olmuşlardır. Buluşmaların sonunda elde edilen çıktılar bu raporda bir araya getirilerek farklı kurumların yoksulluğu ele alış biçimleri, izledikleri kriterler ve yoksulluğun önlenmesine yönelik atılabilecek adımlar çeşitli önerilerle birlikte raporda sunulmuştur.