YOKSULLARLA DEĞİL YOKSULLUKLA MÜCADELE – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

YOKSULLARLA DEĞİL YOKSULLUKLA MÜCADELE

Güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının engellenmesinin yolunun kişilerin tek mesleklerini, bu kişileri kriminalize ederek ellerinden almakla değil; kişileri, birer hak sahibi oldukları kabulüyle, hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini tahsis edecek şekilde destekleyerek, sürdürülebilir istihdam olanakları yaratarak, güvencesiz çalışma koşullarını ortaya çıkaran yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele ederek mümkün olabileceğine inanıyoruz. Hem kamu otoritelerinin hem de yerel yönetimlerin hızlı bir şekilde sorumlulukları doğrultusunda harekete geçmelerini talep ediyoruz.