Mecliste Yoksulluk Gündemi: Temmuz 2021 – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Mecliste Yoksulluk Gündemi: Temmuz 2021

Kanun Teklifi
Tarih, Esas No:
13.07.2021, 2 / 3745
Teklifin Sahibi Batman Milletvekili Necdet İpekyüz
Teklifin Başlığı:
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Konu: Teklif ile, içme suyunun şebekelerle temin edildiği yerleşim yerlerinde, bu şebekelere ait ödenmeyen elektrik faturaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılamaması amaçlanmaktadır

Kanun Teklifi
Tarih, Esas No:
07.07.2021, 2 / 3738
Teklif Sahibi: Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
Teklifin Başlığı: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Konu: Teklif ile, ağır engelli çocuğu olanların, prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifi
Tarih, Esas No:
07.07.2021, 2 / 3734
Teklif Sahibi: Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
Teklifin Başlığı: Bebek Mamalarındaki Tüm Vergilerin Kaldırılması ve Ardından Yerli Üretim İçin Çalışmaların Başlatılması ile Birlikte Bebek Sahibi Olan Ebeveynlere Ücretsiz Bebek Maması Ulaştırılmasına Dair Kanun Teklifi
Konu: Teklif ile, bebek mamalarının tüm vergilerden istisna tutulması ve mamaların, bebek sahibi olan ebeveynlere ücretsiz olarak sağlanması amaçlanmaktadır.