Belgeler – Sayfa 2 – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Yoksulluk ve Sosyal Haklar

Ayşe Buğra, Aralık 2005Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika ForumuÜç bölümden oluşan bu rapor yoksulluk sorununu sosyal haklar ekseninde tartışmayı amaçlamaktadır. Birinci bölümde yoksulluk ve sosyal haklar tartışmalarına hakim olan diller ve farklarından, ikinci bölümde yoksulluk sorununa yaklaşımda eşitlik kavramının nasıl kullanılabileceğinden, üçüncü bölümde ise yoksullukla mücadelede sosyal içerme ve Sosyal Avrupa anlayışı tartışılmaktadır.

Kültürel ve Sosyal Hizmet Modeli Oluşturulması İçin Yoksulluk Araştırması

Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG) tarafından Ankara/Çankaya’nın farklı mahallelerinden 152 kişi ile görüşme yaparak, kişinin kendisine dair yoksulluk algısının ve yerel yönetimlerden hizmet olarak beklentilerinin neler olduğunun araştırıldığı bu çalışma, kamu yararına yürütülmüştür. Araştırma planlanırken, hem yerel yönetimler hem de kentli açısından ihtiyaca, beklentiye ve hizmet olanaklarına uygun bir ortak paydanın olabilirliği kurgulanmak istenmiştir.

İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk Kavramının Ele Alınışı

Semih Nargül tarafından Academia.edu’ya yüklenen makalede tarih boyunca yoksulluğun nasıl algılandığı ve tanımlandığını, nasıl çözüm önerileri üretildiğini ve etkilerini inceleyen bu makalede, yoksulluğun neden insan hakları ihlali olarak algılanması gerektiği de incelemeye alınmış.