Belgeler – Sayfa 2 – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

The Roads to Disaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relationships – Robert Castel

Castel’in makalesi, ortak noktaları sosyal bağdan belirli bir şekilde ayrılmış/koparılmış olmak olan çeşitli yoksulluk biçimleriyle ilgilenir. Yazar, uzun süreli işsizler, iş ve staj arayan gençler, RMI (garantili asgari gelir yardımı) almaya hak kazanan bekar yetişkinler, yalnız anneler, faturaları ve kirayı ödeyememekten sıkıntıya düşen genç çiftler örneklerine bakıyor. Sosyal bağdan koparılma, klasik anlamıyla yoksulluktan farklı bir... 

Çocuğun Yoksulluktan Korunması: Hakların Avrupa Konseyi’ndeki Rolü

Protecting the Child from Poverty: The Role of Rights in the Council of EuropeAvrupa’da çocuk yoksulluğu seviyeleri ve bu seviyelerin çocukların yaşanmış deneyimleri, daha geniş ölçekte toplumsal refah ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri giderek daha endişe verici bir hal almaktadır. Bu tespitlere bir yanıt olarak ele alınan bu rapor, çocuk haklarının Avrupa Konseyi’nin (AK) çocuk... 

Yoksulluğu Azaltma Stratejilerinde İnsan Hakları Temelli Yaklaşıma Yönelik İlke ve Klavuzlar

 Bu yayının amacı,  yönelik Birleşmiş Milletler çapında insan haklarının yoksullukla mücadeleye yönelik kalkınma çabalarına dâhil edilmesi için yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır. Yayın, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) yöneltilmiş olan “insan haklarının ulusal yoksulluğu azaltma stratejilerine dâhil edilmesi için kapsamlı kılavuzların geliştirilmesi” talebinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.... 

Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi’nin Turkiye ile ilgili 2019 kararı, yoksulluk hakkında maddeler

Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi’nin Turkiye ile ilgili 2019 kararı, yoksulluk hakkında maddelerinin resmi olmayan çevrisi Derin Yoksulluk Ağı tarafından Etkiniz desteği ile Türkçe’ye çevrildi. Kararın İngilizce metni için tıklayınız.

Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları: Yol Gösterici İlkeler

Guiding Principles on Extreme Poverty and Human RightsOHCHREylül 2012 yılında İnsan Hakları Konseyi tarafından oy birliği ile kabul edilen “Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları: Yol Gösterici İlkeler” özellikle derin yoksulluk içinde yaşayan insanların insan haklarına odaklanan ilk küresel politika kılavuzudur.Bu kılavuz, derin yoksulluk deneyimleyen kişilerin insan haklarına erişmekte karşılaştığı önemli sosyal, kültürel, ekonomik ve yapısal... 

Poverty, equity, human rights and health

Paula Braveman & Sofia Gruskin, 2003Makale yoksulluk, eşitlik ve insan hakları kavramlarının hem birbirleri ile hem de sağlık ile ilişkisini incelemekte ve geçmişte bu kavramların nasıl değerlendirildiğini göstermektedir. Makaleye göre hem eşitlik hem de insan hakları ilkeleri, ötekileştirme veya ayrımcılığa maruz kalmış grupların sağlık hizmetlerine erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini dikte etmektedir. Bu kavramsal tartışmanın... 

Rethinking poverty: empowerment and citizen rights

John Friedmann,  1996Makale yoksulluğu tartışırken kullanılan dört temel söylemi ve bu söylemlerin yoksulluğun ortadan kaldırılmasına dair önerilerini özetleyip güçlendirme modelinin temelleri ve bu modelin işlemesi için gereken stratejileri açarak incelemektedir.

Yoksulluğun Çocukların ve Gençlerin Akıl, Ruh ve Davranış Sağlığı üzerindeki Etkileri: Önlemedeki Yansımaları

The Effects of Poverty on the Mental, Emotional, and Behavioral Health of Children H. Yoshikawa, J. Aber, W. Beardslee2012, AmerikaMakalede, yoksulluk koşullarının, çocukların akıl, ruh ve davranış sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki literatür değerlendirilmektedir. Literatür; yoksulluğun, çocuk ve gençlerin akıl, ruh ve davranış sağlığı üzerinde bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Makalede, bu bilgi birikiminden yola çıkarak gençler ve... 

Yoksulluk ve Sosyal Haklar

Ayşe Buğra, Aralık 2005Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika ForumuÜç bölümden oluşan bu rapor yoksulluk sorununu sosyal haklar ekseninde tartışmayı amaçlamaktadır. Birinci bölümde yoksulluk ve sosyal haklar tartışmalarına hakim olan diller ve farklarından, ikinci bölümde yoksulluk sorununa yaklaşımda eşitlik kavramının nasıl kullanılabileceğinden, üçüncü bölümde ise yoksullukla mücadelede sosyal içerme ve Sosyal Avrupa anlayışı tartışılmaktadır.

Kültürel ve Sosyal Hizmet Modeli Oluşturulması İçin Yoksulluk Araştırması

Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG) tarafından Ankara/Çankaya’nın farklı mahallelerinden 152 kişi ile görüşme yaparak, kişinin kendisine dair yoksulluk algısının ve yerel yönetimlerden hizmet olarak beklentilerinin neler olduğunun araştırıldığı bu çalışma, kamu yararına yürütülmüştür. Araştırma planlanırken, hem yerel yönetimler hem de kentli açısından ihtiyaca, beklentiye ve hizmet olanaklarına uygun bir ortak paydanın olabilirliği kurgulanmak istenmiştir.