Raporlar – Sayfa 3 – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

YOKSULLARLA DEĞİL YOKSULLUKLA MÜCADELE

Güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının engellenmesinin yolunun kişilerin tek mesleklerini, bu kişileri kriminalize ederek ellerinden almakla değil; kişileri, birer hak sahibi oldukları kabulüyle, hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini tahsis edecek şekilde destekleyerek, sürdürülebilir istihdam olanakları yaratarak, güvencesiz çalışma koşullarını ortaya çıkaran yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele ederek mümkün olabileceğine inanıyoruz. Hem kamu otoritelerinin hem de yerel... 

Yerel Yönetimlerle Yoksulluğu Konuşuyoruz: Çıktılar & Öneriler

“Yerel Yönetimlerle Yoksulluk Konuşuyoruz” isimli buluşma serisi, 2020-2021 dönemi katılımcısı olduğumuz National Democratic Institute (NDI) Katılıyoruz Programı desteği ile yerel yönetimlerle sivil toplum aktörlerinin işbirliklerini pekiştirmek amacıyla Derin Yoksulluk Ağı tarafından düzenlenmiştir. Katılımcı yerel yönetim temsilcileri Temmuz ve Ağustos aylarında toplamda dört buluşmaya katılarak diğer yerel yönetim temsilcileri ile birlikte yoksullukla mücadele stratejileri üzerine düşünme... 

Bilgi Notu: Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu

Türkiye hükümetinin taraf olduğu Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı hükümlerine dayanarak; Türkiye’de çocuk yoksulluğuna dair gözlemlerimizi ve çeşitli bulguları aktarmak üzere hazırladığımız “Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu” bilgi notu Etkiniz desteği ile Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne iletildi.

Bugün okullar açıldı, peki eğitim kimin için?

Okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte yoksulluk koşullarında yaşayan çocukların eğitime erişimlerinin önündeki engeller de ortaya çıkıyor. Ağımızın parçası olan ailelerle son haftalarda yaptığımız görüşmelerde pandemi dönemiyle derinleşen ekonomik durumları sebebiyle okulların açılması hakkındaki endişelerini dile getiriyorlar. Çocukların formalarını, kırtasiye malzemelerini alamadıklarını, çocuklarına beslenme hazırlayamayacaklarından korktuklarını ifade ediyorlar. Bilgi notunun tamamına erişmek için:

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERE AÇIK ÇAĞRI: 29 NİSAN – 17 MAYIS 2021 KAPANMA SÜRECİ VE DERİN YOKSULLUK YAŞAYAN KİŞİLERİN HAKLARA ERİŞİMİ

Kapanma sürecinde de herhangi bir ayrım gözetmeden derin yoksulluk koşulları altında yaşayan kişiler ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte hükümet, yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleşecek sosyal destek çalışmalarının kişilerin insan onuruna uygun şekilde, temel ihtiyaçlarına erişimlerinin kısıtlanmasının insan hakkı ihlali olduğu kabulüyle gerçekleştirilmesini önemsiyoruz.

Gündemimiz Çocuk Yoksulluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gündemimiz Çocuk Yoksulluğu bilgi notu

Gündemimiz Kadın Yoksulluğu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Gündemimiz Kadın Yoksulluğu bilgi notu

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere Çağrı: Derin Yoksulluk Yaşayan Bireyler için Acil Eylem Planı

Bu bilgi notu, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının Covid 19 döneminde daha fazla yoksullaşan, sürekli olarak gıdaya ve temel ihtiyaçlarına erişememe ve evsizlik riski ile karşı karşıya kalan, bu süreçten en ağır şekilde etkilenen aileler, bireyler (evsizler, yalnız ebeveynler, öğrenciler, engelliler, yaşlılar, çocuklar, mülteciler, işsizler, küçük esnaf, seyyar satıcılar, müzisyenler, kağıt toplayıcılar, çiçekçiler) ve sokak... 

Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması:Yerel Yönetimlere Kriz Dönemi Sosyal Destek Programları için Öneriler

Bu araştırma raporu pandemi sürecinde derin yoksulluk yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına ne kadar erişebildiklerine odaklanarak olası yeniden kapanma durumunda bu haneleri destekleyebilmek üzere yerel yönetimlere öneriler sunmak amacıyla Heinrich Böll Stiftung finansal desteği ile hazırlanmıştır. Tek göz odalı evde 7-8 kişi yaşayanların, geçimini günlük işlerle sağlayanların, evinde suyu akmayanların, sağlıklı ve dengeli... 

Derin Yoksulluk Ağı – Pandemide Derin Yoksullukla Mücadele

Pandemide Derin Yoksullukla Mücadele raporu Derin Yoksulluk Ağı’nın kuruluş süreciniden başlayarak pandemiden etkilenen, günlük işlerde güvencesiz bir şekilde yaşayan bireylerin temel gıda ve bakım ihtiyaçlarını arşılayabilmek üzere bir kriz müdahalesi olarak başlattığı dayanışma modelini anlatıyor. Rapor içerisinde kullanılan, Özge Ergin tarafından çekilmiş fotoğrafların telif hakkı Özge Ergin’e aittir. Herhangi bir amaçla kullanılmadan önce kendisinden izin...