Yoksulluk Koşullarında Eğitim: 2024 Türkiye’sinden Portreler / Şubat 2024 – Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı Logosu
dya facebook hesabı e-posta gönder dya twitter hesabı dya instagram hesabı dya instagram hesabı

Yoksulluk Koşullarında Eğitim: 2024 Türkiye’sinden Portreler / Şubat 2024

Türkiye’de yaklaşık beş buçuk milyonu ilkokullarda olmak üzere yirmi milyon öğrenci 5 Şubat 2024 günü itibariyle ders başı yaptı. Yoksulluk döngüsünü kırmada eğitim ülkemizde hala çok kritik bir rol oynamaya devam etmektedir (1). Ne yazık ki Türkiye’de eğitimde devamlılık birçok öğrenci ve aile için önemli zorluklarla mücadele etmek anlamına gelmektedir. Her beş çocuktan birinin öğün atladığı (2), her beş çocuktan üçünün sinema veya tiyatroya son bir senede hiç gitmediği (3), 442 bin 643 çocuğun eğitim dışı kaldığı (4), gelir dağılımındaki bozulmanın devam ettiği (5) şartlar altındayız.

Derin Yoksulluk Ağı olarak, İstanbul’un farklı semtlerinde yapılan saha çalışmaları ve hane görüşmeleri ile yoksulluğun çok boyutlu halini görünür kılıp tartışmaya açmakta, gündem oluşturmakta, güncel tartışmalarla çözüm önerileri sunarak kamu kurumları, yerel ve merkezi yönetimler nezdinde savunu faaliyetleri yapmaktadır. Saha çalışmaları neticesinde görüşme yaptığımız hanelerde güçlendirme çalışmaları; eğitime erişim desteği başlığı ile ilköğretim kademesinde olan ve eğitimden kopma riski bulunan öncelikli kız öğrencilere üniforma, kırtasiye ve aylık temel gıda ihtiyaçlarını desteklemek üzere devam etmektedir. Hane içi destek kira, fatura, ilaç, eşya gibi haneye özel destekler ile sosyal destek - istihdam mekanizmalarına yönlendirme çalışmaları da devam etmektedir. Derin Yoksulluk Ağı olarak kamuoyuna sunduğumuz bu raporda, beslenme, ulaşım, giyim ve her çeşit okul malzemelerine erişim gibi temel ihtiyaçlarda yaşanan güçlüklerin kız öğrencilerin eğitim hayatlarını nasıl etkilediğini, destek sağladığımız dokuz kız öğrencinin velileriyle yaptığımız görüşmeler ışığında inceliyoruz. Çocuklarımızın yaşadıkları zorluklara rağmen eğitime tam katılımlarını sağlamak adına, çözdükleri veya çekmeye devam ettikleri güçlükleri sizlerle paylaşıyoruz.